Politika teoreticky i prakticky


Vážení návštěvníci,

vítejte na webu Politika teoreticky i prakticky, jehož název vychází ze stejnojmenné knihy provozovatele tohoto webu. Jeho cílem je zabývat se především teoretickými problémy politiky. Patří sem například pojetí politiky, problematika politiky jako vědy a umění, kategorie, zákony, subjekty, nástroje a metody politiky, zájmy a cíle, tvorba strategie a taktiky, problematika ideologie, propagandy, morálky, národního povědomí popřípadě i další. Snahou je praktické události převádět do zobecněné a integrované podoby. Rádi přivítáme Vaší spolupráci, podněty z této oblasti, a to třeba jak ve formě článků, tak i v kratší podobě v rubrice a názory .Není nutné, aby příspěvky obsahovaly nějakou vyšší teoretickou kvalitu nebo vybroušenost. Přísnému teoretikovi se klidně mohou zdát některá tvrzení málo vědecky doložená, ale našim záměrem je danou oblast popularizovat i pro širší okruh čtenářů. Zdravý lidský rozum mnohdy nahradí množství příruček. Čtivé podání může mít stejnou důležitost jako čistě teoretické. Jde spíše o určité zobecnění v politice se vyskytujících jevů. Nalezení toho co se opakuje a možná tvoří i určitou zákonitost. Co však vyžadujeme je slušnost, vyhnutí se urážkám a nenávistných výroků k osobám, politickým stranám a společenským skupinám. Rozdílné a nesouhlasné názory lze jistě vyjádřit i slušnou cestou především argumenty.

Vaše příspěvky zasílejte prosím na email:  politikateoreticky@volny.cz


Knihu Politika teoreticky i prakticky (populární pojednání) lze zakoupit například zde: 

https://www.kniznieshop.cz/balek-jaroslav-politika-teoreticky-i-prakticky


Spřátelené stránky: