Kontakt

Vaše příspěvky zasílejte prosím na email : politikateoreticky@volny.cz


Provozovatelem webu je národohospodář a spisovatel Jaroslav Bálek. Absolvoval národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (inženýr) a Vysoké školy ekonomické v Bratislavě (kandidát ekonomických věd). Zabýval se tvorbou hospodářské politiky a je spoluautorem řady zásadních ekonomických materiálů. Publikoval ekonomické stati jak v zahraničí, tak i v tuzemsku, například v časopisech Politická ekonomie, Hospodářské noviny, Finance a úvěr, Plánované hospodářství, Zahraniční obchod, Svět hospodářství, Lidé a Země a dále v odborných sbornících. Je autorem 12 knih, jak z oblasti historie a politiky, tak i humoristických včetně divadelní hry a dvou sbírek básní. Viz též https://www.knihy-jaroslav-balek.cz