Komentáře a příspěvky

V souvislosti se vzpomínkami na 21. srpen 1968 se zdá jako by se zapomínalo jakou úlohu v okupaci sehrálo Německo, respektive Německá demokratická republika. Tady nešlo jen o vojenskou akci o síle 35 tisíc vojáků, ale i o celkovou inicializaci tohoto zásahu.

Cash only

17.07.2023

Tak se nám začínají množit všude možně nápisy cash only. A někde pro jistotu, aby snad nedošlo k omylu, to mají i v češtině: karty nebereme. A já chtěl jít zrovna nakupovat.

Někdy se hovoří, a to nejen u nás, o slabé a neschopné vládě. Ale aby vláda mohla někomu smysluplně vládnout musí mít komu. Zjednodušené se asi dá říci jaký stát taková vláda. Tedy slabý stát slabá vláda, a naopak silný stát silná vláda.

V poslední době jako by se na nás hrnuly samé nepříjemné věci. Napadá mě například zdražení jízdného, a to i pro důchodce a studenty, a mnoho dalšího.

Obsah opatření předložených Fialovou vládou vyvolal značnou nelibost zvláště na venkově, u důchodců a nižších příjmových vrstev. U jižních temperamentních národů by pravděpodobně vyvolal stávky včetně generální, stavění barikád a zapalování ohňů.

Nyní se hodně mluví o dani z neřesti. A to většinou jako o správné věci, která má přispět ke snížení schodků státních financí. Sem se zařazuje zejména zvýšení daně z alkoholu.

Asi jak v čem a jak se to komu hodí. Mohli bychom si myslet, že třeba pro naší pravici, ale to může být mýlka. Někdy by to mohlo platit i pro levici, pokud ovšem vůbec nějaká funkční a významnější existuje.

Křesťani?

25.04.2023

Politické strany vznikaly většinou koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století s cílem účinnějšího prosazování určitých zájmů. Tak tomu bylo i u křesťanských politických stran. Strany měly svůj program a zásady. Průběhem času se však často začaly od nich odklánět.

Daň z nemovitosti obecně slouží ke zdanění bohatých, a tak má jistě své opodstatnění. V ČR to ale s ohledem na historický vývoj tak úplně neplatí. Dříve si u nás lidé, i ti kteří rozhodně neoplývali nějakým bohatstvím, ale spíše naopak, svépomocí stavěli chaty a obdělávali zahrádky. Tehdy hodnota jejich majetku byla minimální. Po roce 1989 pak zase...