Citáty o politicePolitika není příliš počestným řemeslem pro věřícího křesťana.

Konrad Adenauer


Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu.

Ronald Reagan


Dobrý politik má mít schopnost předvídat to, co se stane v budoucnosti, a vysvětlit, proč se tak nestalo.

Winston Churchill


Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je překvapen, když se mu věří na slovo.

Charles de Gaulle


Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.

Osho


Kdo se nedokáže přetvařovat, nemůže vládnout

Ludvík XI..


Moje politika? Nikdy jsem žádnou neměl. Dbal jsem vždy na to, abych pode možnosti vyřešil co nejlépe každodenní problémy.

Abraham Lincoln


Lidé budou lepší spát, když nebudou vědět, jak se pro ně dělají klobásy a politika.

Otto Von Bismarck


Občanská neposlušnost vůči politice je právo, s kterým se člověk narodil a kterého se nemůže vzdát, aniž by ztratil úctu k sobě samému.

Mahátma Gándhí


Vojna je druh politiky.

Tomáš Garrigue Masaryk


Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.

Napoleon Bonaparte


Lež zatěžuje paměť a je špatnou politikou. Odrazuje a podkopává důvěru na dlouhou dobu.

Karel Čapek


Válka je pokračování politiky pouze jinými prostředky.

Carl von Clausewitz


Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí.

Theodore Roosevelt


Nejspolehlivější pevností je taková vláda, která nevyvolává nenávist lidu.

Niccolo Machiavelli


Je těžké vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.

Lao-c '


Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.

Winston Churchill


Chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc anebo příští rok… A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo.

Winston Churchill


Politici mají sklon myslet na budoucí volby a ne na budoucí pokolení.

Ronald Reagan


Domnívám se, že politici stráví málo času na kolenách. Jsem si jistá, že by byli lepšími politiky, kdyby to dělali...

Matka Tereza

.

Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.

Petronius


V politice, kde není odvolacího soudu, soudí člověk podle výsledku.

Niccolo Machiavelli


Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.

Niccolo Machiavelli


Moje politika byla vždycky demokratická až do momentu, kdy bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí.

Lee Iacocca


V politice není hloupost handicap.

Napoleon Bonaparte


Politika není špatné povolání. Když uspějete, dostane se vám spousty poct. Když se zostudíte, můžete o tom aspoň napsat knihu.

Ronald Reagan


Pro politika může byť nebezpečné, když říká pravdu. Lidé si na to mohou zvyknout a budou od něho pravdu vždy očekávat.

George Bernard Shaw


Vláda chráněná cizinci nikdy nebude přijata lidmi.

Napoleon Bonaparte


Politické nutnosti se někdy projeví jako politické chyby.

George Bernard Shaw


Vláda, která toleruje zloděje a tuneláře je sama objektivně vládou zlodějů a tunelářů.

Miloš Zeman


Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.

Francis Bacon


Tyran umírá a jeho vláda končí. Mučedník umírá a jeho vláda začíná.

Soren Kierkegaard


V politice i v lásce se stává, že ústup je formou vítězství.

Charles de Gaulle


Vládychtivost je náruživější než všechny vášně

 Tacitus


Jsou vládcové, kteří vládnou z boží milosti, a jsou takoví, kteří vládnou z božího dopuštění.

George Bernard Shaw


Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.

Lucius Annaeus Seneca


Jestliže soudíš, zkoumej, jestliže vládneš, rozkazuj.

Lucius Annaeus Seneca

Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.

Adam Smith


Politikové dělají vždy stejnou chybu - říkají: To je hloupé, a proto nemožné. Měli by raději říkat: Je to hloupé, a proto možné.

Henryk Sienkiewicz 


Krátká vláda nešetří lid.

Statius


Světem vládnou peníze a náhody.

François de la Rochefoucauld


Laskavost těch nahoře je mnohdy jen politika, jak získat ty dole.

François de la Rochefoucauld


Vládnout je mnohem nesnadnější než dobývat.

Jean-Jacques Rousseau


Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.

Lucius Annaeus Seneca


Vláda si těžko zjedná poslušnost, bude-li se omezovat jen na to, aby ji lidé poslouchali.

Jean-Jacques Rousseau


V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.

František Ladislav Rieger


Pošetilý básník jde o krok před revolucí, rozumný politik krok za ní.

Karel Poláček


Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě.

John Milton


Politik není ruinován svými porážkami, ale svými Pyrrhovými vítězstvími.

Harold MacMillan


Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!

Tomáš Garrigue Masaryk


Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář.

Jerome Klapka Jerome


V politice není nic bezúhonně čistého.

Jaroslav Hašek


Politika nevystačí jen s elánem, který by ji pozvedal, ale současně, a především, je uměním možného.

Charles de Gaulle


Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.

Charles de Gaulle


Jak chcete vládnout zemi, kde se vyrábí 246 druhů sýra?

Charles de Gaulle


Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko

Johann Wolfgang Goethe

.


Která vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, jak si máme vládnout sami.

Johann Wolfgang Goethe


Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.

Démokritos


Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.

Winston Churchill


Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde není řeka.

Nikita Sergejevič Chruščov


Národové chtějí, stejně jako ženy, aby ten, kdo jim vládne, byl silný a jejich láska není možná bez úcty. Neoddávají se poslušně těm, kteří jejich poslušnost nevyžadují.

Honoré de Balzac


Naším principem je, že strana vládne pušce, a puška nikdy nesmí vládnout straně.

Mao Ce-tung


Nejúspěšnější politik je ten, který říká nahlas to, co si ostatní jen myslí.

Theodore Roosevelt


Moje politika byla vždycky demokratická až do momentu, kdy bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí.

Lee IacoccaV politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.

Niccolo Machiavelli


Nutnost kariéry nutí každého, aby byl straníkem.

Oscar Wilde


Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly.

Woody Allen


Je třeba mít na své straně většinu – proto neurážejme hlupáky.

Alexandr Sergejevič PuškinDošel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.

Charles de Gaulle


V politice není nic tajného – kromě toho, co se říká veřejně.

Dean Rusk


V politice je to jako v hudbě: necvičené ucho považuje už ladění za muziku.

Amintore Fanfani


Moudrý politik nikdy nedrží dané slovo, pokud by mu měl být vlastní slib na škodu, anebo když pominou okolnosti, za kterých svoje slovo dal.

Niccolo Machiavelli


Politika není žádná věda, jak si to představují mnozí páni profesoři, ale je to umění.

Otto Von Bismarck


Posláním politika není pomstít sa za to, co se stalo, ale udělat vše, aby se to neopakovalo.

Otto Von Bismarck


V politice není nikdy možné dávat matematické důkazy.

Otto Von Bismarck


V politice je výsledek takřka vždy opačný, než se očekává.

François-René de Chateaubriand


Nejoblíbenější věcí v politice je umění uspokojit voliče a zároveň jim nedat nic z toho, co žádali.

Winston Churchill


Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.

Václav Havel


Jedním z největších mých omylů v politice bylo, že jsem nerozeznal blbce, kteří se tvářili jako inteligenti.

Miloš Zeman


Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.

Martinem Niemöller