Další velké přerozdělení majetku?

16.04.2023

Daň z nemovitosti obecně slouží ke zdanění bohatých, a tak má jistě své opodstatnění. V ČR to ale s ohledem na historický vývoj tak úplně neplatí. Dříve si u nás lidé, i ti kteří rozhodně neoplývali nějakým bohatstvím, ale spíše naopak, svépomocí stavěli chaty a obdělávali zahrádky. Tehdy hodnota jejich majetku byla minimální. Po roce 1989 pak zase v rámci privatizací, někteří, co měli štěstí, levně odkoupili byty, v kterých bydleli. Od té doby se však ceny jejich nemovitostí mnohonásobně zvýšily, nesrovnatelně více než jejich příjmy. Z mnohých se tak tím stali boháči, i když třeba nemají peníze ani na základní potřeby. Na stará kolena ale třeba nepotřebují množství peněz, chtějí se vrtat v zahrádce, opékat vuřty na své zahradě, pěstovat si ovoce a zeleninu, aby tím ušetřili nebo bydlet v bytě, kde se narodili a bydleli celý život. Ale budou mít na vyšší daň z nemovitosti? Nebudou ji tak muset prodat? V mnoha případech to tak může být. A kdo je koupí? Asi relativně levně bohatí nebo cizinci. Může tak dojít k dalšímu většímu přerozdělení majetku.

Jaroslav Bálek, publikováno na vaševěc.cz dne 15.4.2023