Vulgarity v politice

02.04.2023

Zdá se, že vlivem sociálních sítí celá společnost zhrubla. Často se šíří nadávky a vulgární výrazy. To se samozřejmě nevyhýbá ani oblasti politiky, tam je to pravděpodobně ještě výraznější, protože do fotbalu a do politiky mluví skoro každý. Na mladou generaci to může mít určitě neblahý vliv ztrátou úcty k autoritám, což se může přenést i na učitele a rodiče. Na straně druhé to může posílit i její sebevědomí a přivodit myšlenky, když jsou takoví představitele, tak oni mohou dosáhnout cokoliv, co si před s sebou vytýčí. Baví mě číst staré spisy zabývající se politikou. V minulých stoletích se v souvislosti s teoretickými i praktickými otázkami politiky užívaly například pojmy jako naivní dialektika, idealistická dialektika, realistická dialektika, materialistická dialektika, oportunismus, utopický socialismus, pseudosocialistický, vulgárně materialistický, pozitivistický, naivně revoluční, sektářský atd. Byla řada teoretiků a filosofů zabývajících se danou problematikou. Předháněli se v polemickém mistrovství, vedli teoretické spory, snažili se využívat k polemice logiku, vědecké kategorie, Proč dnes ne? Zřejmě proto, že politikou se zabývá více lidí a tím i zákonitě klesá jejich fundovanost a může vznikat dojen, že diskutovat s nimi na nějaké úrovni nemá smysl. Působí tu rovněž sociální sítě, kde se ke všemu vyjadřují lidé zpravidla ne na základě nějaké analýzy, ale na základě osobních pocitů. Tak teď jen doufám, že se nám něco vrátí z minulosti a diskuse nás budou i myšlenkově obohacovat.

Jaroslav Bálek, publikováno na vaševěc.cz dne 2.4.2023