Články o politice

Využití a ovlivňování zájmů jako rozhodujících motivů lidské činnosti je nesmírně důležité pro racionální fungování společnosti, pro optimální tvorbu politiky. Za metodologický základ vymezení zájmů se obvykle považovala myšlenka, že ekonomické vztahy dané společnosti se především projevují jako zájmy.

Cíle politiky

30.03.2023

V praktické politice a její teorii má veliký význam problematika cílů. Dá se možná říci, že výchozím a základním momentem tvorby politiky a její úspěšnosti je právě formulace cílů.

Problematika cílů úzce souvisí se strategii a taktikou. Politika se skládá ze strategie, která stanoví dlouhodobější cíle včetně dlouhodobějšího plánu k jejich dosažení. Patří sem například některé zásadní otázky, jako určení hlavního článku v řetězu událostí, hledání dlouhodobějších spojenců a využívání rozporů. Tady by měl být politik vizionář....

Nástroje politiky se měnily v průběhu dějin. Budeme za ně považovat prostředky k dosažení určitých politických cílů. Kdysi měly převahu takové jako války, násilí, loupeže, podvody. Ty nezmizely úplně ani v současné době, ale přeci jenom jsou rozšířenější trochu humánnější nástroje. Třeba politické prostředky rozdělování jako daně, různé podpory,...

Ideologie

30.03.2023

Za ideologii budeme dále považovat souhrn názoru a idejí, uspořádaných do systému. Přímo anebo nepřímo odráží ekonomické a sociální zvláštnosti společnosti, vyjadřuje postavení, zájmy a cíle určitých větších skupin obyvatelstva a zaměřuje se na zachování anebo změnu existujícího společenského uspořádání.

Propaganda

30.03.2023

Pro politiku má obrovský význam propaganda. Za ní budeme považovat využití politických, filosofických, uměleckých a jiných idejí s cílem ovlivnění myšlení širších vrstev obyvatel za účelem vyvolání jejich významnější praktické činnosti. Před politickým převratem obvykle nastává převrat ideový, hluboký přelom ve vědomí a v náladách obyvatelstva....

Je jistě také zajímavý vztah politiky a morálky. Je morálka vůbec důležitá v politice? Anebo tam vůbec nemá místo? Jedná se o špinavou činnost? Je politika svinstvo? Na to jsou nejrůznější názory. V politice zpravidla nevyhrává ten, kdo je čestný, chytrý a tak dále, ale ten, kdo je silnější.

Velký význam má i národní vědomí, někdy se také hovoří o povědomí, které je formou společenského vědomí, do kterého patří politické a právní vědomí, morálka, umění, náboženství. Tady abstrahujeme od všeho individuálního, osobního a zkoumáme názory, ideje, charakteristické pro danou společnost jako celek anebo pro určité velké sociální skupiny.

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

Jednoduché a krátké články vám pomohou udržovat čtenáře v obraze. Zajímavý úvodní odstavec a stručný, informativní obsah zaručí, že se k vám budou rádi vracet pro další novinky.